Fírovka s.r.o.

Jak utopit živnostníka ... aneb konec pivnic v Čechách

Smysl, férovost, demokratičnost zákona. Mnohé názory se rozchází. Stovky názorů, jeden výsledek - jistě dobrá změna způsobu stravování v naší zemi.


Protikuřácký zákon a svobodné podnikání v české zemi

Pohledem běžného občana republiky tu vznikl poměrně silný konflikt mezi Ústavou deklarovanou svobodou člověka a snad nejhorším tvrzením, jakého se může vládnoucí část občanů dopustit, že to či ono omezení je v zájmu občanů. Jinak řečeno, vláda nás chrání před námi samými. Tvrzení, které až nebezpečně připomíná časy nedávno minulé, ze kterých chvílemi mrazí v zádech. Vláda se snažila ochránit své občany před imperialistickou nákazou tak usilovně, že se nezdráhala užívat nelidské způsoby k dosažení cíle. K podobným „dobře míněným“ praktikám se snad nikdy nevrátíme. 

Svoboda a úspěch restaurace

Protikuřácký zákon … ochrana spotřebitele nebo začátek totality

Protikuřácký zákon, což je jen mediální název, se netýká jen tabáku. Jde o zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Tedy bychom měli být chráněni i před škodlivými účinky alkoholu, který bezesporu návykovou látkou je. Kdy přijde zákaz požívání piva v pivnicích?

Protikuřácký zákon … promyšlená cesta ke zdravější populaci nebo horká jehla před volbami

Paradoxně zákon umožňuje kouření vodních dýmek (což je světově unikátní výjimka). Původním cílem výjimky byla snaha zachovat sortiment čajoven, týká se však všech typů provozoven restauračních služeb. Tedy i těch, které jsou dnes nekuřácké.

Pravda, kdo s sebou nosil vodní dýmku, ale jde o jasné a logické znění nařízení. Buď se kouřit smí nebo nesmí.

Protikuřácký zákon a Fírova bašta – Fírovka

Co pro nás protikuřácký zákon znamená a co nám přinesl?

Z čistě obchodního hlediska … restauratér nijak neprofitoval na tom, že zákazník vykouřil krabičku cigaret, kterou si přinesl odjinud. Naopak, byl nucen neustále čistit nevonící popelníky, měnit propálené ubrusy, prát zažloutlé záclony a často malovat zakouřené zdi.

Kdo by čekal odliv zákazníků, byl by patrně zklamán. Na množství strávníků nemá zákaz kouření prakticky žádný vliv.

Restaurace již nepřipomíná vnitřek udírny. Ze stolů zmizelo neutěšené zátiší s přeplněnými popelníky. Vzduchem se line jen vůně pokrmů místo těžkého kouře, který znemožňoval dohlédnout na druhou stranu místnosti.

O to větší radost a uspokojení nám přináší poskytovat našim zákazníkům kvalitní služby a kvalitní produkty.

Závěrem.

Ať již byly pohnutky k vytvoření protikuřáckého zákona jakékoli, věříme, že je to krok správným směrem. Až čas a ochota voliče cokoli změnit ukáže, zda půjde o přínos nebo začátek restrikcí v naší domovině. Je to jen na nás. Ať již jako voliči nebo jako zákazníkovi, který ocení kvalitu služeb.